Địa chỉ: 130 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

HỘI NGHỊ NGƯỜ LAO ĐỘNG NĂM 2016

       Ngày 20/5/2016, Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hoá Chất Miền Nam phối hợp với Công Đoàn  Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016. Ông Lưu Thanh Tùng, Giám đốc Công ty và Ông Dương Phước Nam chủ tich Công Đoàn chủ trì hội nghị.

 IMG 1571

         Hội nghị đã nhất trí với báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sán xuất kinh doanh năm 2015, các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động và các phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Báo cáo của Chủ tịch Công đoàn về tình hình thực hiện thoả ước lao động tập thể năm 2015 như : các chỉ tiêu trong hoạt động SXKD đêù vượt kế hoạch, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Về quy chế dân chủ Công ty đã thực hiện đầy đủ quy chế trả lương thưởng, phúc lợi và các quyền lợi ích khác cho Người lao động. Toàn thể Người lao động đã thống nhất  báo cáo kiểm điểm thực hiện thoả ước lao động tập thể các bên tham gia đã thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ và có trách nhiệm.

IMG 1586

            Phần Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 : Hội nghị thống nhất các mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp đã được nêu trong báo cáo về SXKD hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, tiền lương... Đảm bảo ổn định việc làm, tăng thu nhập bình quân cho Người lao.