Địa chỉ: 130 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất Miền Nam

Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2020 của công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất Miền Nam