Địa chỉ: 130 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2017

 

CCI100517