Địa chỉ: 130 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2020 của công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất Miền Nam

NGHỊ QUYẾT 

             ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
    CÔNG TY CỔ PHẨN XUẤT NHÂP KHẨU HOÁ CHẤT MIỀN NAM.
nghi-quyet-1
 
nghi-quyet-2
 
nghi-quyet-2
 
nghi-quyet-2